Criteria

We toetsen alle aanvragen aan specifieke criteria. Alleen aanvragen die hieraan voldoen komen in aanmerking voor ondersteuning.

 

Om uw aanvraag op tijd te kunnen behandelen, vragen we u deze minimaal 3 maanden voor aanvang van het project in te dienen.

 

De criteria zijn:

 • U bent een maatschappelijke, niet commerciële partij zoals een vereniging of stichting
 • U bent een erkende organisatie. Dit beoordeelt ons bestuur op basis van:
  • Organisatievorm
  • Bestaansduur
  • Statuten
  • Financiële positie
  • Prestaties uit het verleden
  • Et cetera
 • Uw project is gericht op de Zeeuwse samenleving
 • Uw project streeft een structureel effect in de Zeeuwse samenleving na
 • U gebruikt de ondersteuning van het fonds om een belangrijke stap in de ontwikkeling van het project te maken
 • Uw project is nog niet of nog niet in belangrijke mate uitgevoerd
 • Uw project biedt eventueel de mogelijkheid om vrijwilligers of kennis en middelen van DELTA in te zetten (dit is overigens geen verplichting)

We verlenen geen ondersteuning aan:

 • Projecten die in strijd zijn met algemene normen en waarden
 • Projecten die in strijd met het ondernemingsbeleid en -doelstellingen DELTA
 • Commerciële initiatieven
 • Projecten met voldoende eigen financiële middelen
 • Initiatieven van individuen
 • Projecten van intermediaire partijen, zoals serviceclubs
 • Projecten met een nationaal of internationaal doelgebied
 • Projecten met een religieus karakter
 • Projecten met een politiek karakter of projecten opgezet vanuit overheidsinstellingen
 • Aanvragen ter dekking van structurele exploitatietekorten of overheadkosten
Het bestuur van het fonds heeft altijd en zonder opgaaf van redenen, het recht een aanvraag te weigeren.
Bookmark and Share