Waar zet DELTA Zeeland Fonds zich voor in?

Het DELTA Zeeland Fonds verstrekt donaties aan maatschappelijke projecten en levert zo een directe bijdrage aan de Zeeuwse samenleving. We doen dit door initiatieven te ondersteunen die Zeeland en de Zeeuwen vooruit helpen. En die een structureel effect hebben in alle lagen van de maatschappij. Nieuwe initiatieven, maar ook bestaande projecten die een nieuwe fase ingaan, hebben een bijzondere aandacht van het fonds. 

 

We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol. Onze aandacht gaat daarom uit naar projecten die Zeeuwse problematiek aanpakken zoals onder andere krimp, armoede, vergrijzing, vitaliteit en eenzaamheid.

Aanvraag indienen

Als u voor een project ondersteuning wilt vragen, dan kunt u dat op deze website doen. Hier vindt u onder andere de algemene criteria waaraan een aanvraag moet voldoen en informatie over de verdere procedure.

Uitgaand van de algemene criteria blijven de onderstaande belangrijke termen in het denken en handelen van het fonds van toepassing:
•    Vernieuwend
•    Innovatief
•    Overkoepelend Zeeuws breed
•    Mogelijk maken
•    Geven van een podium

•    Stimuleren

•    Groei
•    Kansen geven
•    Ontplooien
•    Jeugd
•    Educatie
•    Creëren van levensvatbaarheid
•    Duurzaam