Tips persbericht schrijven

 • De kop moet kort zijn en geen onnodige lidwoorden bevatten, kortom: in telegramstijl geschreven zijn. Bij voorkeur moet er een werkwoord in staan. Inhoudelijk geeft de kop aan wat het nieuws is en om wie het gaat. Uiteraard geldt: hoe boeiender hoe beter (maar dit mag niet ten koste van de helderheid gaan).
 • Geef in de eerste alinea van het persbericht een antwoord op de 5 W’s + H; wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe.
  o    Wie is de organisator? Voor wie is het? 
  o    Wat gaat er plaatsvinden of heeft er plaatsgevonden?
  o    Waar vindt het plaats?
  o    Waarom wordt het georganiseerd?
  o    Wanneer is het?
  o    Hoe wordt het geregeld?
 •  Details in de volgende alinea’s. Zorg voor korte alinea’s rond één afgebakend onderwerp
  Bijvoorbeeld:
  o    Extra uitleg over wat er plaats gaat vinden
  o    Het programma van de dag
  o    Extra informatie over de stichting
  o    Een quote van een medewerker van de stichting
  Bijvoorbeeld: Henk Hamlink, bestuurslid van Stichting kunst in Zeeland; Ik ben blij dat we dit evenement weer kunnen  organiseren. Vorig jaar was het een groot succes. We zijn er van overtuigd dat het dit jaar weer een mooie dag gaat wordt met bekende klassiekers’
 • Maak het persbericht niet langer dan 1 A4

 • Schrijf in de actieve vorm. Voorkom woorden als: worden, kunnen en zullen•    Controleer de tekst goed op taal en spellingfouten

 • Vermeld onderaan ‘als noot voor de redactie’ waar extra informatie ingewonnen kan worden (naam, telefoonnummer, emailadres en website)

 •  Wanneer je graag wilt dat de pers ook komt kijken bij het project dan is het belangrijk dat je de datum wanneer het plaatsvindt en naar wie ze kunnen vragen wanneer ze aanwezig zijn vermeld ‘als noot voor de redactie’

 • Onderaan het persbericht of wanneer het wenselijk is om iets te melden over de donatie van  het DELTA Zeeland Fonds dan kan de volgende tekst opgenomen worden: Het project heeft een donatie ontvangen van het DELTA Zeeland Fonds. Het fonds verstrekt donaties aan maatschappelijke projecten en levert zo eendirecte bijdrage aan een energieke Zeeuwse samenleving. Ze doen dit door initiatieven te ondersteunen die Zeeland en de Zeeuwen vooruit helpen. En die een structureel effect hebben in alle lagen van de maatschappij. Nieuwe initiatieven, maar ook bestaande projecten die een nieuwe fase ingaan, hebben een bijzondere aandacht van het fonds. Speciale aandacht gaat uit naar projecten die zonder bijdrage van het fonds geen doorgang vinden.  Meer informatie of het indienen van een aanvraag kan via www.DELTAZeelandFonds.nl

Verzendlijst

We hebben een lijst opgemaakt met e-mailadressen waar u uw persbericht naar toe kunt sturen. U kunt deze opvragen via info@DELTAZeelandFonds.nl

Bookmark and Share