Missie en doelen

Missie

Het DELTA Zeeland fonds verstrekt donaties aan maatschappelijke projecten en levert zo een directe bijdrage aan de Zeeuwse samenleving. We doen dit door initiatieven te ondersteunen die Zeeland en de Zeeuwen vooruit helpen. En die een structureel effect hebben in alle lagen van de maatschappij. Nieuwe initiatieven, maar ook bestaande projecten die een nieuwe fase ingaan, hebben een bijzondere aandacht van het fonds. Speciale aandacht gaat uit naar projecten die zonder bijdrage van het fonds geen doorgang vinden. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol. Extra aandacht gaat daarom uit naar projecten die Zeeuwse problematiek aanpakken zoals onder andere krimp, armoede, vergrijzing, vitaliteit en eenzaamheid.

Doelen

We ondersteunen vanuit het fonds bij voorkeur initiatieven die de ontwikkeling en vitalisering van de Zeeuwse samenleving nastreven. Het structurele effect hiervan is van groot belang.

Speciale aandacht

We hebben speciale aandacht voor initiatieven die zonder de bijdrage van het fonds niet doorgaan en Zeeuwse problematiek aanpakken.
Bookmark and Share