Organisatie

Het DELTA Zeeland Fonds behandelt iedere twee maanden de binnengekomen aanvragen. Het DELTA Zeeland Fonds streeft ernaar om uw aanvraag in de eerstvolgende maar uiterlijk in de tweede vergadering te behandelen. U krijgt daarom uiterlijk binnen vier en een halve maand bericht van ons.

Bookmark and Share